UTEC Logistics

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Покупець (замовник) зобов’язується надати Компанії правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані за необхідності. Якщо Покупець надає невірну інформацію або у Компанії є серйозні підстави вважати, що надана Покупцем інформація невірна, неповна або неточна, Компанія має право призупинити або скасувати реєстрацію, або повністю відмовити Покупцеві в подальшому оформленні замовлення.

Покупець (замовник) підтверджує, що діючи з власної волі і за власним інтересом надає згоду на обробку своїх персональних даних, наданих Продавцю, з метою своєї ідентифікації.

Персональні дані Покупця, надані Компанії під час його реєстрації, або при підписанні Договору, відповідно до чинного національного законодавства про захист персональних даних, не підлягають передачі третім особам без письмового дозволу Покупця, за вийнятком випадків прямо передбачених чинним національним законодавством, або на підставі судових рішень країни перебування Покупця.

Компанія використовує персональну інформацію тільки:

  • для реєстрації Покупця на Сайті;
  • для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем та його ідентифікації;
  • для оцінки та аналізу роботи Сайту;
  • для визначення можливості участі Покупця в акціях, що проводяться Компанією.

Компанія має право надсилати Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру.